Swot Analyser

Swot analysen

Hvad står SWOT for ?

SWOT står for strengths (styrker), weaknesses (svagheder), opportunities (muligheder), og threats (trusler)

I vores arbejde som management-konsulenter

I vores arbejde som management-konsulenter, og som censor på CBS, er vi tit stødt på SWOT analyser. SWOT står for strengths (styrker), weaknesses (svagheder), opportunities (muligheder), og threats (trusler). Virksomhedsledere og CBS-studerende bruger dem til at beskrive en virksomheds situation.

For det meste er de dog ret uanvendelige

For det meste er de dog ret uanvendelige. Man glemmer nemlig, at en SWOT analyse kun er brugbar, hvis styrker, svagheder, muligheder og trusler opstilles i forhold til noget: f.eks. nogle bestemte kundesegmenter eller konkurrenter, en vision, nogle mål, en strategi.

Hvis det udgangspunkt mangler, bliver resultaterne af analyserne nonsense. Ofte vil styrker så ligeså godt kunne være svagheder, muligheder være trusler, eller vice-versa. Det afhænger jo netop af, hvilket udgangspunkt man har.

Hvis SWOT analysen skal kunne bruges til noget

Hvis SWOT analysen skal kunne bruges til noget – f.eks. strategiplanlægning – skal den også være faktabaseret. Foretager man kun subjektive vurderinger af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler, bliver de tit “farvede”, og man overser gerne nogle væsentlige.

Fastlæggelsen af en strategi for virksomheden er den vigtigste beslutning, en ledelse og en bestyrelse træffer, og beslutningsgrundlaget (=analyseresultaterne) kan være helt afgørende for, hvor god beslutningen viser sig at være.

Læs mere om konverteringsoptimering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *