Hvor fremtid er immateriel videnproduktion

På grund af deres tidligere større betydning har landbrug og industri stadig magtfulde organisationer og indflydelsesrige virksomhedsledere. De fire “erhvervsikoner” Engel, Riisgaard, Knudstorp og Øvlisen, der i ugemagasinet Mandag Morgen fremfører, at vi fortsat skal have produktion i Danmark, kommer fra industrien og skal selvfølgelig tale dens sag, men deres påstand savner faktuelt belæg.

Et faktum er det, at industrien – forstået som varefremstilling – er af aftagende betydning for værdiskabelse og beskæftigelse i Danmark. Ligesom det tidligere skete for landbrugssektoren.

I vore dage kommer den største, og stigende, andel af værdiskabelsen fra levering af immaterielle goder: viden og service. Virksomheder i den sektor har dog stadig vanskeligt ved at skaffe sig gehør. Mange mennesker, herunder politikere, har også svært ved at forstå, hvad producenter af immaterielle goder egentlig laver. Det er dog ganske klart, at vor fremtid skal ligge her. Nogle af de medarbejdere, der fremstiller immaterielle ydelser, er nemlig allerede blandt de mest værdiskabende:
IT   Landbrug   Industri
BVT* pr. beskæftiget (2008) 1.000 kr.   697       181              530
*) Bruttoværditilvækst. Kilde: IT-Branchen

En nylig undersøgelse viser, at pris er langt den mest anvendte konkurrenceparameter i danske virksomheder, idet mere en 2/3 bruger den. Disse mange virksomheder mener åbenbart, at det, de tilbyder deres kunder, ikke er bedre end konkurrenternes. Både ud fra virksomhedernes og et samfundssynspunkt er det en meget ugunstig situation! Skal man være vinder i en priskonkurrence, skal man have de laveste totale enhedsomkostninger. Mon vi kan det, når vi har høje gager og lønninger, og verdens højeste skatter. Samt relativt lav produktivitet og årligt arbejdstime-antal?
Når vi nu har en – i globalt perspektiv – meget lille arbejdsstyrke, er det vel indlysende, at vi skal bruge den begrænsede ressource der, hvor den kan skabe størst værdi?

Blot et eksempel: jeg har netop deltaget i et “webinar”, hvor en mindre, men hastigt voksende, internetbaseret IT-/undervisnings-/rådgivningsvirksomhed i USA præsenterede sine ydelser. På kort tid har den fået 3.500 kunder. Heraf en stærkt stigende andel i 30+ lande udenfor USA, indtil nu uden aktiv indsats. Den virksomhed er slet ikke skabt med udgangspunkt i (vare)produktions-kompetencer. Den bygger derimod på dyb forståelse af kunder og e-handel, og den kunne sagtens have været etableret i Danmark!

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!